Hoe maken we samen de stadslogistiek emissievrij?

Hoe maken we samen de stadslogistiek emissievrij?

Tijdens Forward krijgen drie teams van vier deelnemers 20 uur de tijd om een oplossingen te bedenken voor de uitdagingen waar de stadslogistiek van Groningen de komende jaren mee te maken zal krijgen. In 2014 tekende de gemeente Groningen de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (GD-ZES). Het doel is om een voor 2025 emissievrije stadslogistiek te creëren en daarmee de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid van de binnenstad van Groningen te vergroten.

Tijdens Let’s Gro ondertekenen de gemeente Groningen, evofenedex, TLN, GCC, KHN, CVAH, TopDutch Logistics i.s.m. VNO-NCW, MKB Noord, RUG en EnergyExpo het Convenant Duurzame Stadslogistiek Groningen, ook op op 31 oktober. Deze partijen committeren zich aan tien concrete maatregelen om de stedelijke logistiek te optimaliseren en te verduurzamen. Tijdens de eerste Forward Hackathon ontwikkelen deelnemende teams binnen twintig uur praktische oplossingen en/of producten die daaraan bijdragen.

De teams worden samengesteld door Forward en bestaan uit leden met verschillende achtergronden: technisch, logistiek, bestuurlijk of maatschappelijk. Daarnaast vindt de organisatie het belangrijk dat ieder team wordt aangevuld met een inwoner van Groninger, een Stadjer, die in zijn dagelijkse leven te maken heeft met de logistiek in de stad.

Voorwaarde voor de oplossingen die de teams bedenken is een heldere uitleg van de bijdrage aan het vergroten van de drie pijlers van Forward en de gemeente Groningen: leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid. Een deskundige jury met ervaring op het gebied van stadslogistiek, innovatie en leefbaarheid beoordeelt de oplossingen op de mate van het vergroten van de drie pijlers, haalbaarheid en innovativiteit.

Contact